หน้าแรก

บริษัท อีโวแล็บ (ประเทศไทย) จำกัด จำหน่ายวัสดุ, อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฏิบัติการ
บริษัท เป็นตัวแทนสินค้า ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Fisher Scientific จากประเทศสหรัฐอเมริกา ครอบคลุมสินค้ากว่า 18,000รายการ
เรายินดีจำหน่ายสินค้าคุณภาพและบริการหลังการขายจากทีมงานที่มากประสบการณ์

นอกจากนี้บริษัทยังจำหน่ายและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องปฏิบัติการและห้องสะอาด (Laboratory furniture and Clean room)

Visitors: 68,326